Po anšlusu“ v březnu 1938 se Československo stalo pro uprchlíky z Rakouska jednou z nejdůležitějších cílovou zemí. Útěk však narážel na uzavřenou hranici a stále restriktivnější uprchlickou politiku ještě demokratického československého státu. Tato edice poprvé propojuje prameny z českých, rakouských a dalších archivů.

Úvod

Trajektorie útěku: Výpovědi uprchlíků a o nich

Osobní výpovědi jsou důležitou protiváhou k jazyku zpráv státní provenience a poskytují vhled do jednání a strategií uprchlíků. Protože se dochovalo pouze málo přímých svědectví, rekonstruujeme tyto zkušenosti na základě protokolů zadržených uprchlíků stejně jako osobních vzpomínek.

Místa útěku v rakousko-československém pohraničí