Tiráž

Uzavřít hranice!

Rakouští uprchlíci na československých hranicích v roce 1938

Digitální edice

Editoři: Michal Frankl, Wolfgang Schellenbacher

Překlad z němčiny: Petr Dvořáček

Webdesign: Lukáš Opekar (Sinfin)

Programování: Michael Bryant (Kings College London), Štěpán Opekar (Sinfin)

Česká verze edice byla podpořena Grantovou agenturou ČR v rámci projektu "Občané země nikoho. Židovští uprchlíci a eroze občanství ve středovýchodní Evropě, 1935-1939", č. 18-16793S.

Německá verze edice (BeGrenzte Flucht. Die österreichischen Flüchtlinge an der Grenze zur Tschechoslowakei im Krisenjahr 1938) byla podpořena ze strany Zukunftsfonds der Republik Österreich přes Židovské muzeum v Praze

Edice je realizována s technickou podporou a na platformě European Holocaust Research Infrastructure (Evropská infrastruktura pro výzkum holokaustu).

2021-2022

Editoři děkuji následujícím kolegyním a kolegům za odkazy na dokumenty: Robert Knight, Pavel Kocman, Ines Koeltzsch, Ursula Mindler, Helmut Teufel