Ilegalita

První odmítnutí vstupu, především cestujícím nočního vlaku z 11. na 12. března 1938, projevila požadovaný odstrašující účinek: ve Vídni se rychle rozšířila zpráva, že rakouští občané se legálně dostanou přes hranice už jen stěží. O to víc přibylo ilegálních pokusů. Z uzavření hranic je také patrné, jak takováto opatření povzbuzovala ilegální reakce a způsoby chování. Osvědčené pašerácké stezky a sítě, dříve užívané především k transportu ilegálního zboží, politických tiskovin a politických uprchlíků, byly nyní reaktivovány.

V celé délce československo-rakouských hranic docházelo k ilegálním přechodům hranic především v dolnorakousko-jihomoravském úseku, nejčastěji mezi obcemi Retz v Rakousku a Znojmo v Československu. Výběr tohoto úseku nesouvisel jen s relativně přístupnou krajinou, ale pravděpodobně i s existujícími pašeráckými sítěmi.

Ilegální cesty však nevyužívali jen subjekty jako pašeráci nebo političtí aktivisté. Nežádoucí cizince vodila k hranicím i policie resp. – po „anšlusu“ – SA a posílala je na druhou stranu s pohrůžkami, že pokud se vrátí, budou zastřeleni. Takto popisuje svůj útěk z Vídně Felix Stiastny: Poté co mu byla znemožněna legální cesta vlakem, odjel autobusem k československým hranicím a pokoušel se dostat do Znojma. V Kleinhaugsdorfu ho zadrželi uniformovaní muži, které popsal jako příslušníky SS, a prohledali ho, zda s sebou nemá cennosti. Večer ho spolu s dalšími uprchlíky po malých skupinkách potají posílali přes hranice. Při prvním pokusu poslali českoslovenští pohraničníci jeho i většinu ostatních z jeho skupiny zpět. Stiastny to okamžitě zkusil znovu a tentokrát se dostal do Znojma; tam mu židovská obec zakoupila jízdenku do Olomouce, kde žila jeho teta.

EHRI-UH-19380712_01.jpg
EHRI-UH-19380712
1938-07-12 | Městská rada Olomouc | Olomouc
Nationalarchiv Prag, Innenministerium I – Präsidium, Sign. 225-1186-16, Fol. 157. Originál česky.

EHRI-UH-19380426_01.jpg
EHRI-UH-19380426
1938-04-26 | Landesbehörde Brno | Brno
Nationalarchiv Prag, Innenministerium I – Präsidium, Sign. 225-1186-18, Fol. 42-43. Originál česky.

Rychlé transportování uprchlíků pryč z pohraniční oblasti dokazuje, že židovské obce si byly vědomy mimořádného charakteru tohoto prostoru, v němž se vojenská obranná opatření a obavy ze špionů propojovaly s politikou vůči cizincům. Kromě toho československo-rakouská hranice byla nová, vznikla teprve roku 1918 – a roztínala mnohé rodinné, společenské resp. hospodářské svazky.

Mnoho ilegálních přechodů hranic, pravděpodobně dokonce většina, nebylo úspěšných. V jednom extrémním případě informovala policie v Bratislavě o sebevraždě židovského uprchlíka, kterého – společně s převaděčem – odchytila československá pohraniční hlídka. Praxe vracení uprchlíků ovlivnila i stav pramenů: S uprchlíky, kteří byli zadrženi v pohraničním pásmu (do vzdálenosti asi 15 km od hraniční linie) a posláni zpět, nebylo třeba sepisovat protokol. Pokud je známo, československé úřady neregistrovaly ani jména uprchlíků tímto způsobem rovnou poslaných zpátky.

EHRI-UH-19380906_02.jpg
EHRI-UH-19380906
1938-09-06 | Presidum Krajinského úradu v Bratislavě | Bratislava
Nationalarchiv Prag, Innenministerium I – Präsidium, Sign. 225-1186-16, Fol. 57. Originál slovensky.

Po určitou dobu bylo možné dostat se do Československa pravidelnými leteckými linkami. V některých případech, jak vypátrala pražská policie, přiletěli cestující na ruzyňské letiště a vykazovali se letenkou s transferem (např. do Amsterdamu); místo aby pak cestovali dál, zmizeli někde ve městě. Útěk letadlem byl novým fenoménem (tak jako letecká doprava vůbec) a úřady podle všeho příliš nepočítaly s možností, že cestující, kteří si mohli dovolit drahé letenky, budou překračovat hranice ilegálně. Také letecká hranice byla nová: uprchlická „krize“ přispěla k jejímu zpevnění.

EHRI-UH-19380911_CS.xml
EHRI-UH-19380911
1938-09-11 | Policejní ředitelství v Praze | Praha
Nationalarchiv Prag, Innenministerium I – Präsidium, Sign. 225-1186-16, Fol. 54-55. Originál česky

EHRI-UH-19930509_CS.xml
EHRI-UH-19930509
1993-05-09 | Praha
Židovské muzeum v Praze, sbírka rozhovrů s pamětníky, rozhovor č. 201Originál česky.
 

Konzulát ve Vídni si záhy začal stěžovat na falšování „doporučení“ umožňujících vstup do Československa a nakonec zavedl jejich vylepšenou, proti falšování zabezpečenou formu. Konzulát zároveň poukazoval na zoufalé pokusy rakouských Židovek a Židů, kteří se narodili v Československu nebo tam dříve žili, získat od svých starých domovských obcí na základě falešných údajů potvrzení nutné pro nabytí československého občanství. Z takových zpráv je patrné, jak praxe uzavírky hranic a restriktivní uprchlické politiky nutily pronásledované Židovky a Židy přecházet do ilegality.

EHRI-UH-19380627_01.jpg
EHRI-UH-19380627
1938-06-27 | Generální konzulát Československé republiky | Vídeň
Nationalarchiv Prag, Innenministerium I – Alte Registratur, 1936-1940, Sign. 11/1/88, Ka. 5704. Originál česky.

EHRI-UH-19381117_04.jpg
EHRI-UH-19381117
1938-11-17 | Andrial, Jindřich | Praha
Nationalarchiv Prag, Innenministerium I – Alte Registratur, 1936-1940, Sign. 5/223/7, Ka. 4835. Originál česky.