Výňatek z interview s Hedy Hollitscherovou o situaci ve Vídni po „anšlusu“

Metadata

Hedy (Hedwig) Hollitscher wurde 1909 in Wien in eine kleinbürgerliche, assimilierte jüdische Familie geboren. Ab 1928 arbeitete sie als ausgebildete Kindergärtnerin für die Gemeinde Wien. Ende April 1939 konnte sie mit einem Domestic Permit als Hausgehilfin nach England fliehen. In London arbeitete sie als Kindergärtnerin im Kinderheim von Anna Freud, später u.a. in einer Fabrik und abends in der Bibliothek der österreichischen Exilorganisation Austrian Centre. Dort lernte sie ihren zweiten Ehemann Heinz Hollitscher kennen. 1946 kehrt sie mit ihm und ihrer gemeinsamen Tochter nach Wien zurück. Hedy Hollitscher starb 2006 in Wien.

Přepis

  1. Česky

Chtěli jsme se vystěhovat a ohledávali jsme terén všemi možnými směry. A tak jsme stáli frontu před úřady, a když jsme si odstáli celé hodiny, dozvěděli jsme se, že jsme na špatném místě a že chybí ten či onen dokument. Bylo to velmi těžké, to celé. […] Jak tak jednou jdeme domů po Uhelném trhu, šel po opačné straně ulice jeden z SA, a náhle k nám přistoupil. Zeptal se: Jste Rakušanky? – Ano. – Židovky? - Ano. – Tak pojďte se mnou. A pak nás všechny tři odvedl do kancelářské budovy, ve které pracovaly SA a SS. Tam jsme dostaly kýbl s vodou a hadry a kartáče a musely jsme drhnout podlahy kancelářských místností. Po každém čtverečním metru jsme musely donést čistou vodu. Kýble s vodou jsme vláčely nahoru ze dvora a pak jsme dlouhé hodiny drhly podlahu. Jedna přítelkyně měla doma malého chlapce, který na ni čekal, a ta prosila, jestli smí zavolat domů, aby dítě vědělo, že přijde později. To ale nesměla. Ani já jsem nesměla zavolat. Jamile jsme byly hotovy s drhnutím podlahy, umývaly jsme pak těm SA a SS na dvoře auta. Jak jsme byly hotovy s umýváním aut, odvedli nás do Loosova domu do jednoho lokálu na Michaelerplatz, a tam jsme musely žehlit a skládat takové ty transparenty, co byly natažené přes ulici, s heslem Jeden národ, jedna Říše, jeden Vůdce. To už byly čtyři hodiny a oni nás pak nechali jít domů. Moje maminka si už o mě samozřejmě dělala velké starosti. Můj starší bratr, který byl už ženatý, měl se svou ženou v Meidlingu kloboučnicví. Moje švagrová se musela postavit před obchod s tabulí, na které stálo: Jsem Židovka, nenakupujte u mě. Bratr musel smýt berlové kříže před jejich obchodem. Obchod od nich za babku odkoupili. Naše plány na vystěhování pokračovaly, bohužel jsme nemohli nic udělat pro naše rodiče, protože byli staří na to, aby v cizině pracovali. Člověk dostal permit, jen pokud byl schopen pracovat. Moje švagrová byla první, které bylo přes známé povoleno přijet do Londýna. Po křišťálové noci jsme museli pryč z našeho domu v Leopoldstadtu, dům byl očištěn od Židů. My jsme měli velké štěstí, můj strýc, maminčin bratr, byl český státní příslušník, ten měl velice hezký dům ve Währingu, v Cottagegasse. Jako český státní příslušník ale hned odešel do Československa, do rodiště mé maminky. Dům tak byl prázdný, a všichni jsme se tam nastěhovali.

Odkazy na prameny

  • Updated 4 years ago
Austria was occupied by the German Reich in March 1938 and annexed after a plebiscite. Many Austrians welcomed this “Anschluss”, after which they were treated equally as Germans – a separate Austrian identity was denied by the Nazis. Austria was integrated into the general administration of the German Reich and subdivided into Reichsgaue in 1939. In 1945, the Red Army took Vienna and eastern parts of the country, while the Western Allies occupied the western and southern sections. In 1938, Au...

Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes

  • DOEW
  • DÖW
  • Documentation Centre of Austrian Resistance
  • Austria
  • Altes Rathaus, Wipplingerstr. 6-8
  • Wien
  • Updated 1 year ago

Erzählte Geschichte

  • Oral Interviews with Witnesses
The collection includes life story interviews with approx. 1050 people. The Interviewees were born between 1890 and 1944 and participated in the resistance and/or were subjected to persecution in the period from 1934 to 1945. They report on the history of the 20th century from their perspective. The topics of the interviews include: First Austrian Republic, Anti-Semitism, Austro-Fascism, Resistance between 1934 and 1938, Resistance between 1938 and 1945, Spanish Civil War, “Anschluss” of Aus...