Pomocné ústředí pro uprchlíky v Brně o zamýšlené intervenci na ministerstvu vnitra

Metadata

zoom_in
2

Přepis

  1. Česky
insert_drive_file
Text ze strany1

Hicem, Praha.

Dovolujeme si sdělit Vám, že během prvních dopoledních hodin dorazí do Prahy delegace Pomocného ústředí pro uprchlíky, aby na ministerstvu vnitra projednala s referentem problém uprchlíků.

Nezbytnost této schůzky na ministerstvu nutně vyplynula ze způsobu, jakým v poslední době jedná brněnská policie. Brněnské policejní ředitelství totiž už týden zatýká téměř všechny emigranty a snaží se je odsouvat na nejbližší hranice, především tedy do Polska. Jen té náhodě, že byli přítomni novináři, jeden anglický, dva američtí a jeden švýcarský, vděčíme za to, že v posledních dnech zde bylo ponecháno 33 uprchlíků a nebyli šupem posláni pryč, jak bylo plánováno.

Zdejší úřady však naznačily, že nejsou ochotny na této praxi něco měnit. Vzhledem k tomu, že na Brno je třeba pohlížet jako na centrum přílivu rakouských uprchlíků, začalo být nezbytné

insert_drive_file
Text ze strany1
dovést problém azylového práva pro uprchlíky k rychlému zásadnímu řešení. Bude to nezbytné o to víc, že v příštích dnech má být ve Svatobořicích jižně od Brna předán pomocným organizacím v Brně pro účely ubytování emigrantů bývalý chudobinec.

Vaši podporu tedy potřebujeme velice naléhavě. Prosíme Vás, abyste si pro nás vyhradili první hodiny úterního dopoledne, abychom předtím, než budeme intervenovat na ministerstvu, se mohli domluvit s Vámi.

Dále Vás prosíme, abyste se okamžitě po obdržení tohoto dopisu informovali, zda je přítomen ministerský rada Novák, který je pravděpodobně dosud šéfem referátu pro uprchlíky. Eventuálně byste mu mohli naši návštěvu avizovat. Poprosíme Vás také, abyste naši delegaci, která bude sestávat z pánů reprezentujících Pomocné ústředí, na ministerstvo vnitra doprovázeli.

Pokud by návštěva nebyla z nějakého důvodu možná v úterý nebo ve středu, prosíme Vás o telefonické vyrozumění.

V dokonalé úctě: [razítko, podpis]

P.S. Pomocné ústředí pro uprchlíkyje, jak je Vám jistě známo, pracovní skupina sestávající ze Sociální péče náboženské obce, Ligy pro lidská práva, etických lóží B.B. Hort, Societé a zednářských lóží.