Evidenční údaje Hugo Guttmanna

Metadata

Formulář policejního ředitelství ve Vídni, Ústřední evidence občanů, k zodpovězení úředního dotazu městské správy bytového fondu (magistrátní oddělení 21) ze 17. prosince 1938 o momentálním bydlišti Hugo Guttmanna, s odpovědí ze 31. 1. 1939.

Formulář obsahuje úřední dotaz magistrátního oddělení 21 na údaje v evidenci obyvatelstva o místě pobytu Hugo Guttmanna, zodpovězený 31. 1. 1939; obsahuje informace o bydlišti Hugo Guttmanna do 1. 8. 1938 ve Vídni 10, Laxenburgerstraße 49-57/1/7, o jeho posledním bydlišti ve Vídni XVIII, Martinstraße 1/13 a jeho odchodu na neznámé místo 10. 1. 1939; písemnost obsahuje osobní data Hugo Guttmanna a data přihlášení a odhlášení.

zoom_in
1

Přepis

  1. Česky

Odkazy na prameny

  • Updated 4 years ago
Austria was occupied by the German Reich in March 1938 and annexed after a plebiscite. Many Austrians welcomed this “Anschluss”, after which they were treated equally as Germans – a separate Austrian identity was denied by the Nazis. Austria was integrated into the general administration of the German Reich and subdivided into Reichsgaue in 1939. In 1945, the Red Army took Vienna and eastern parts of the country, while the Western Allies occupied the western and southern sections. In 1938, Au...

Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes

  • DOEW
  • DÖW
  • Documentation Centre of Austrian Resistance
  • Austria
  • Altes Rathaus, Wipplingerstr. 6-8
  • Wien
  • Updated 1 year ago